codecs/players/χρήσιμα προγράμματα

http://www.cccp-project.net/     
χρήσιμα codec για διάφορα media player

http://www.divx.com/en/software/divx-plus/codec-pack  
codec για το windows media player αν δεν δουλέψει με το το cccp 

http://www.videolan.org/vlc/  
o vlc player

http://www.getmiro.com/  
miro player

http://www.7-zip.org/download.html      
ισχυρό πρόγραμμα συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων

http://www.rarlab.com/download.htm  
winrar επιλέξτε ανάλογα με το λειτουργικό σας